Góra Radhošť łączona jest dziś ze znajdującą się na niej kaplicą wybudowaną w 1898 roku kosztem 20 000 guldenów. Już w 1862 roku została na wzgórzu zorganizowana uroczystość i na budowę kaplicy zebrano 120 guldenów. Idea ponownie ożyła w 1881 roku, gdy zebrano 500 guldenów. 1888 roku hrabia Kiński podarował pod budowę kaplicy potrzebną ziemię i materiał. Kolejna zbiórka miała miejsce w latach1889 -1895 i uzyskano wtedy 8000 guldenów. Malarz Adolf Liebscher przy tej okazji namalował tryptyk „Madonna wołoska", który pokazano na wystawie etnograficznej w Pradze. Komitet budowy kaplicy odkupił od malarza ten obraz o wartości 4000 guldenów za 800 guldenów. Resztę malarz przekazał na budowę kaplicy. Obraz wystawiano w Czechach i na Morawach i zarobił 6000 guldenów. Oryginał obrazu znajduje się obecnie w kaplicy na Radhošťu. Budowę kaplicy rozpoczęto w 1896 roku, kamień węgielny położono 5 lipca. Kaplica została poświęcona 11 września 1898 roku przez ołomunieckiego arcybiskupa Theodora Kohna i oddana do użytku publicznego.

 W 1905 roku założono związek Macierzy Radhošťskiej w celu utrzymywania kaplicy. Z jego inicjatywy kamienna kaplica została w 1926 roku obita gontem i dobudowano do niej dzwonnicę.

 Rodak z Frensztatu, rzeźbiarz Albín Polášek, zamieszkały w USA. podarował Macierzy Radhošťskiej w 1930 roku rzeźbę świętych Cyryla i Metodego, która obecnie stoi przed kaplicą na szczycie góry Radhošť. Macierz Radhošťska została 1951 roku przez komunistów zlikwidowana a jej działalność została wznowiona dopiero w 1994 roku. W 1995 roku zrobiono w kaplicy nową instalację elektryczną a w 2003 roku zakończyła się całkowita renowacja dzwonnicy. Macierz Radhošťska kazała wykonać nowy stól ofiarny z marmuru kararyjskiego i obecnie finansuje odnawianie okien witrażowych. Całkowite koszty renowacji kaplicy w okresie 1995-2009 obliczono na prawie pięć milionów koron czeskich. 

 

Strona główna