Sztuka

 Antonín Strnadel - malarz i grafik

 * 10. 5. 1910 - 31. 10. 1975 

Antonin Strnadel czerpał swoje tematy z wołoskich motywów folklorystycznych. Wrodzony talent plastyczny skierował go do Szkoły plastycznej w Pradze, gdzie był uczniem J. Bendy. Później został studentem prof Maxe Švabinskiego w praskiej Akademii Sztuki Plastycznej. Od 1945 roku działał jako profesor na Wyższej Szkole Plastycznej w Pradze. Należy do najbardziej znaczą-cych przedstawicieli czeskiej ilustracji powojennej. 

 

images

Josef Strnadel - pisarz i teoretyk literatury

 * 23. 2. 1912 - 4. 3. 1986

 Josef Strnadel studiował w latach 1932-37 na wydziale filozoficznym Uniwersytetu im. Karola w Pradze. W latach 1939-40 został uwięziony w obozie Sachsenhausen. Inspiracją dla jego książek był region wołoski. Jego debiutem literackim była książka „Rok pod horami". Napisał też zbiór pieśni ludowych i teksty eseistyczne do publikacji fotograficznych.

 

unnamed

Jan Knebl - rzeźbiarz i malarz 

* 31. 12. 1866 -22. 11. 1962

 Jan Knebl jest absolwentem Technikum Technologii Drewna w Valašském Meziříčí. Przez chwilę pracował u rzeźbiarza Pohlnera w Dvorcach a potem studiował w Wiedniu i Budapeszcie. Tematy dla swoich rzeźb i obrazów czerpał z regionu wołoskiego. Stworzył kilka rzeźb, biust Josefa Kalusa, tablicę Uroczystości Robovskich 1931 i szopki bożonarodzeniowe. Jedna z jego wołoskich szopek znajduje się w Montgomery w USA. 

 

knebl-jan

Bohumir Strnadel - Četyna – pisarz

 *29. 10. 1906 - 11. 1. 1974 

Brat A. i J. Strnadlów. Pracował jako archiwista w Frensztacie p. R., interesowała go historia. Wydał kilka tomów wierszy i opowieści, tetralogię opisującą Wołoszczyznę Morawską w XVII i XVIII wieku, rebelie hukwaldskie i cykl powieści Wielka Ráztoka. Pisał też książki humorystyczne, m. in. Valchař se směje aneb Tutlanci a pozorníci. 

 

stažený soubor (2)

Miroslav Liďák - malarz i karykaturzysta

 * 28. 6. 1934 - 1. 12. 1983 

Miroslav Liďák uczył się w szkołach plastycznych w ZIínie i w Uherském Hradišti. Razem z pisarzem Paulem Hanušem używając pseudonimu HAĎÁK zaczęli publikować karykatury i rysunki humorystyczne w kilku czasopismach. W 1967 roku wydawał czasopismo Malý katechismus, ale później decyzją partii komunistycznej nie wolno mu było publikować. 

 

d1d10113429ed591dc25f88cdfe0

Folklor 

Alois Křoupala - tancerz 

* 22. 1. 1881 - 4. 6.1977

 Alois Křoupala z domu nr 272 nauczył się tańczyć w wieku trzynastu lat. Jego tańce były opisane przez wielu fachowców. Szczytem w jego karierze był występ w filmie Zítra se bude tančit všude. Kilku tancerzy nauczył tańców ludowych i pomógł zachować piosenki ludowe Pod Radhošťem. 

 

Anna Šablaturová - piosenkarka i tancerka

 * 27. 5. 1889 - 9. 9. 1980

 Wówczas najbardziej znana piosenkarka pieśni ludowych w regionie Frensztatu. Pomogła założyć klub przyjaciół Wołochów, Wołoską ekipę (Valašské družiny). Współpracowała z Orkiestrą Radiową w Brnie. Zapisała około 70 pieśni ludowych. Razem z A. Křoupalem tworzyli znakomitą parę taneczną

 

Działalność pedagogiczna i krajoznawcza 

Karel Raška - pedagog i założyciel straży pożarnej

 26. 8. 1904 - 8. 1. 1943 

Karel Raška był nauczycielem w Trojanowicach od 1932 roku, gdzie założył Komendę Straży Pożarnej. Działał w nielegalnej antynazistowskiej organizacji Obrona Narodu. W 1941 roku został aresztowany a we wrześniu 1942 skazany i stracony.

 

images (1)

 Josef Rek - pedagog i kolekcjoner pieśni ludowych

* 12. 2. 1912 - 1. 5. 1973

 Josef Rek kolekcjonował zapomniane piosenki, harmonizował je i przerabiał na trzy głosy. Razem z B. Četyną wydał je w książce nazwanej Trojanowice śpiewają. Prowadził zespół pieśni i tańca Radhošť. 

 

Drahomír Strnadel - pedagog zajmujący się krajoznawstwem 

* 15. 8. 1941

 Drahomír Strnadel zajmuje się krajoznawstwem, pomógł wydać wiele druków na temat gminy Trojanowice i emigracji z regionu Frensztatu. Pomógł również odnowić związek Macierzy Rad-hośtskiej (1994), której jest przewodniczącym. Przewodniczy też Stowarzyszeniu Muzeów i Krajoznawstwa w Frensztacie p. R. Zajmuje się działalnością wydawniczą, gospodarstwem i pracą z dziećmi. www.drahomirstrnadel.cz 

 

SME6801b2_IMG_3626

Dzialalność misyjna

 Vincenc Janda —misjonarz 

25. 3. 1908 - 8. 4. 1982 Quayaquil w Ekwadorze 

Vincenc Janda był koadjutorem salezjańskim, który zdecydował się rozwijać przekaz Jana Bosco. W związku z tym złożył śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. W Ekwadorze działał jako misjonarz przez 51 lat, m.in. w puszczy wśród tubylców Kiwarów. W Ekwadorze także nauczał w liceum, kierował kilkoma budowami i opiekował się 3800 wychowankami. 

 

Sport 

Miroslav Jaškovský – alpinista

 * 2. 6. 1926 - 15. 11. 2007

 Miroslav Jaškovský z domu nr 229 został zasłużonym mistrzem sportu i członkiem oraz trenerem drużyny reprezentacji alpinistów. W ciągu swojej kariery alpinistycznej zaliczył 600 wyjść wysokogórskich. 

 

005849

Josef Mikeska - założyciel i przewodniczący Sokoła

 * 14. 3. 1890 - 31. 3. 1942 Oświęcim 

Josef Mikeska prowadził Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i był zastępcą kierownika drużyny strażaków. Za ideały Sokoła zmarł w wyniku tortur w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu