• POMNIK BRACI STRNADLÓW I JANA KNEBLA

  • KAPLICA ŚW. CYRYLA I METODEGO

  • KAPLICZKI

  • DZWONNICZKI

  • KRZYŻE

  • RZEŹBY

  • SZKOŁY

  • WYBITNI OBYWATELE GMINY

  • FOLKLOR

  • TRADYCYJNE DANIA I NAPOJE

  • ZWYCZAJE, LEGENDY