Rzeźba Radegasta 

 Rzeźba pogańskiego boga Radegasta została wykonana przez rzeźbiarza Albína Poláška (* 14. 2. 1879 - 19. 5. 1965) dla Związku Górskiego Radhošť. Na cokole umieszczano ją dwa razy. Podczas pierwszej podróży w 1930 roku wiozący rzeźbę samochód ciężarowy ugrzązł na stromym zakręcie, skąd musiało go na następny dzień wyciągać dwanaście najsilniejszych koni z Trojanowic. Po ulokowaniu rzeźby na miejscu przeznaczenia zaczęło mocno padać, do tego pojawiła się burza i piorun zabił jednego z żołnierzy pełniących przy Radegaście wartę honorową. Oryginał rzeźby został wykonany z kamienia sztucznego i źle wytrzymywał niesprzyjające warunki pogodowe. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Ostrawie zdecydował, że dla cennego oryginału będzie lepiej, kiedy zostanie zastąpiony doskonałą kopią. Dla rzeźbiarza w kamieniu Jana Sobka z Leskowca i akademickiego rzeź bia rza Ja roslava Machalu z Vsetína nadzorującego przebieg prac nad kopią z naturalnego granitu było to wyjątkowe zlecenie. Druga podróż siedmiotonowej rzeźby na wysokość ponad tysiąca metrów nad poziomem morza odbyła się w lipcu 1998 roku. Oryginał dzieła znajduje się w holu wejściowym Ratusza w Frensztacie p. R. Kopia rzeźby stoi 8 m od granicy gminy w katastrze gminy Dolní Bečva. 

 

radegast

Rzeźba św. Cyryla i Metodego 

Rzeźbę grupową podarował w 1930 roku Albín Polášek zrzeszeniu Macierz Radhošťska. Rzeźba grupowa św. Cyryla i Metodego jest przeciwieństwem rzeźby pogańskiego boga Radegasta. Emituje z niej braterstwo i tęsknota za zjednoczeniem. Ręce pokryte żyłami pokazują, że obaj są pracującymi mężczyznami. W otwartej książce, którą trzyma w ręce św. Cyryl, jest głagolicą napisany początek ewangelii wg św. Jana „Na początku było Słowo". Św. Metody pokazuje na pismo i wznosi między aureole trójramienny krzyż bizantyjski. Rzeźba grupowa o wysokości 2,6 m i ważąca 800 kg jest od-lana z brązu. Fakt, iż nie jest wykonana z kamienia, świadczy o wyższej i późniejszej kulturze. Osadzono ją na granitowym postumencie o wysokości 1,6 m za kaplicą w miejscu. gdzie stał kamienny krzyż. Zwrócona na wschód spogląda na Radegasta na przeciwnym wzniesieniu oraz wita przybyłych. 

 

cyril_metodej

Pomnik ofiar I i II Wojny Światowej 

Pomnik zbudowano w 1946 roku przez wydział Jedności Narodowej z Bystrego ze wsparciem finansowym fabrykanta Petra Polacha. Jest dziełem rzeźbiarza Jana Knebla, rodaka z Trojanowic. Wykonano go z piaskowca z Hořic i umieszczono go przed Szkołą Jubileuszową Prezydenta T G. Masaryka na Lomnej. 

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Rzeźba Panny Marii  

Rzeźba z 1720 roku jest narodowym zabytkiem kultury. Została wykonana w związku z założeniem tzw. kowalskiej osady na Bystrem. W tym czasie na Bystrem już korzystano z młota kowalskiego, tary, młyna wodnego oraz piły. 

 

sochapannymarie

Rzeźba „Patrol Partyzanów"

Rzeźba stoi przy hotelu Beskyd w centrum Lomnej a jej autorem jest rzeźbiarz z Frensztatu Karel Vašut. Rzeźba została odsłonięta w 1985 roku dla uczczenia 40. rocznicy wyzwolenia republiki przez Armię Radziecką. Jest odwołaniem do okresu 40 -letniej władzy jednej partii i jej propagandy. 

 

partyzanska_hlidka